• Mobile air laminar flow machine AirH-Y4000H

  Pokretna mašina za laminarni protok zraka AirH-Y4000H

  1) Koristite profesionalnu tehnologiju fotokatalizatora za dezinfekciju, sterilisanje i uklanjanje neobičnog mirisa i upotrebu anionske tehnologije čišćenja zraka

  2) Originalna UV LED, metode dezinfekcije fotokatalizatorom, visoka efikasnost, sigurnost, zaštita okoline

  3) Filtracija filtracije PM0.3 visoke efikasnostiPM0.12

  4) Vrijeme pokretanja i zaustavljanja, suživot čovjek-mašina

  5) Zapremina cirkulirajućeg zraka veća od 4000 m³/ h

 • Mobile air laminar flow machine  AirH-Y2000H

  Pokretna mašina za laminarni protok zraka AirH-Y2000H

  1) Koristite profesionalnu tehnologiju fotokatalizatora za dezinfekciju, sterilisanje i uklanjanje neobičnog mirisa i upotrebu anionske tehnologije čišćenja zraka

  2) Originalni UV 253,7, UV LED, fotokatalizator tri metode dezinfekcije, visoka efikasnost, sigurnost, zaštita okoline

  3) Filtracija filtracije PM0.3 visoke efikasnostiPM0.12

  4) Vrijeme pokretanja i zaustavljanja, suživot čovjek-mašina

  5) Zapremina cirkulirajućeg zraka veća od 2000 m³/ h