• Instrument and equipment disinfection warehouse

    Skladište za dezinfekciju instrumenata i opreme

    DONEAX-ovu komoru za dezinfekciju instrumenata i opreme za impulsno svjetlo PulseIn-C1 pokreće PulseIn-D, PulseStrike 360 ​​sterilizacijski robot, tako da se lako može dezinficirati i premjestiti u brzom ciklusu od 5 minuta. Instrumenti i oprema za višekratnu upotrebu mogu smanjiti površinu opreme. Mikrobiološko opterećenje, djelotvorno protiv C. diff, MRSA, CRE, VRE i raznih drugih otpornih bakterija. 1) Dezinficirajte razne vrste opreme i kreveta s visokim kontaktima, kao što su prijenosni x-machine, ventila ...