Henan Bolnica za rak

Bolnica za rak Henan specijalizirana je za tumore, kao i prvorazredna bolnica 3. stupnja. Integrira liječenje, prevenciju, naučna istraživanja, podučavanje i rehabilitaciju.

jy (1)

Trenutno trenutno postoji 2.991 krevet, 36 odjela za kliničku medicinsku tehnologiju i više od 3.360 zaposlenih, od kojih je 570 u višim stručnim zvanjima, a 960 je u doktoratu i magistru, 105 ljudi su doktori i glavni supervizori Univerziteta Zhengzhou. Pored toga, 34 stručnjaka uživaju posebne naknade od Državnog vijeća, kao i izvanredni stručnjaci pod provincijskim upravljanjem i pokrajinski akademski i tehnički vođe.

U proteklih 40 godina uspostavljene su 4 nacionalne ključne kliničke specijalnosti i 21 provincijska ključna klinička medicina (kultivacija). Ovdje su osnovani Centar za rak Henan, Pokrajinski institut za istraživanje tumora, Pokrajinsko udruženje za borbu protiv raka, Pokrajinski ured za prevenciju i liječenje raka, Pokrajinski institut za hematologiju i druge institucije za prevenciju i istraživanje raka na provinciji. Istovremeno, ovdje je uspostavljeno 19 centara za istraživanje, dijagnostiku i kontrolu kvaliteta na provincijskoj razini, uključujući Pokrajinski centar za kontrolu dijagnoze i liječenja tumora i Pokrajinski centar za savjetovanje o tumorskim bolestima.

thr (2)
thr (1)
thr (3)